• "2003. aastagal valmis saanu Semu Kaubamaja sais Võro keskliinan ja sinnä' om kerge mano päsedä' nii jalaga, autoga ku ütissõidukiga. Aastagal 2014 sai kaubamaja vahtsõ vurhvi ja no' võit Semu Kaubamaja kolmõ kõrra päält löüdä' mitmõsugumaidsi tüüstüskauba puutõ (tarõkraam, põrmandurõiva', lambi', kodo- ja köögitehniga, ummõlusmassina', käsitüükauba' ja valmis käsitüü), pikä alkoholileti, mitu rõiva- ja pudipadipuuti ni kimmätüse."

  • "2003. aastagal valmis saanu Semu Kaubamaja sais Võro keskliinan ja sinnä' om kerge mano päsedä' nii jalaga, autoga ku ütissõidukiga. Aastagal 2014 sai kaubamaja vahtsõ vurhvi ja no' võit Semu Kaubamaja kolmõ kõrra päält löüdä' mitmõsugumaidsi tüüstüskauba puutõ (tarõkraam, põrmandurõiva', lambi', kodo- ja köögitehniga, ummõlusmassina', käsitüükauba' ja valmis käsitüü), pikä alkoholileti, mitu rõiva- ja pudipadipuuti ni kimmätüse."

  • "2003. aastagal valmis saanu Semu Kaubamaja sais Võro keskliinan ja sinnä' om kerge mano päsedä' nii jalaga, autoga ku ütissõidukiga. Aastagal 2014 sai kaubamaja vahtsõ vurhvi ja no' võit Semu Kaubamaja kolmõ kõrra päält löüdä' mitmõsugumaidsi tüüstüskauba puutõ (tarõkraam, põrmandurõiva', lambi', kodo- ja köögitehniga, ummõlusmassina', käsitüükauba' ja valmis käsitüü), pikä alkoholileti, mitu rõiva- ja pudipadipuuti ni kimmätüse."